Kegemilangan melaka pdf file

Semasa zaman kegemilangan kesultanan melaka, lahirlah namanama besar seperti tun perak, hang tuah lima bersaudara yang merupakan pahlawan besar ketika itu. Kegemilangan dan kemakmurannya telah menarik minat portugis. Hal ini disebabkan mereka menyedari tentang tingginya nilai hasil mahsul yang terdapat di melaka ini. New date on the establishment of melaka malay sultanate discovered pdf, institut kajian sejarah. If youre looking to insert the contents of your pdf file into an office. Pada awalnya melaka bukanlah sebuah kerajaan islam.

Chaul, dabhol, goa, of the kingdom of deccan, malabars and klings, merchants. Kegemilangan kesultanan melayu melaka pdf get this from a library. Masjid tengkera di melaka yang pernah digunakan sebagai pusat pengajian agama islam semasa zaman kegemilangan kesultanan melayu melaka. The name malacca itself was derived from the fruitbearing melaka tree malay. You know you use pdfs to make your most important work happen. Kehebatan hang tuah dan tun perak, pencetus wawasan empayar melaka, memeriahkan lagi sejarah kegemilangan kesultanan melayu melaka. Pada pendapat saya, kegemilangan kesultanan melayu melaka dapat dipertahankan melalui. Kerajaan kesultanan melayu melaka merupakan kerajaan yang. Hal ini berubah pada tahun 14091 apabila parameswara berkahwin dengan puteri dari pasai. Youll need to have adobe acrobat or abode reader installed to see or read pdf files.

When you try to print a portable document format pdf file from adobe reader, the file does not print. Pada masa ini, terdapat dua jenis undangundang iaitu. Kesultanan melayu melaka menjadi sebuah kerajaan yang kuat di gugusan kepulauan melayu pada kurun ke15 dan awal kurun ke16. Kegemilangan zaman kesultanan melayu melaka adalah disebabkan ketinggian ilmu dan keteguhan penghayatan orang melayu terhadap ajaran islam, kedaulatan rajaraja melayu, kebijaksanaan pentadbiran, kesetiaan penduduk tempatan dan sokongan. Kerajaan kesultanan melayu telah diasaskan oleh parameswara atau raja. Jawa membekalkan beras, bahan makanan dan rempah kepada melaka. Buy kegemilangan maritim kesultanan melayu melaka in shah bakugan pdf here my blog where i share pdf files with my readers. Following establishment of his new city in malacca, parameswara initiated the development of the. Buy kegemilangan maritim kesultanan melayu melaka in. Rahman 2011, a new date on the establishment of melaka malay sultanate discovered pdf. Pelabuhan melaka memiliki kelebihan dari segi kedudukan. Kerajaan ini diasaskan oleh seorang putera srivijaya yang berbangsa melayu yang beragama hindu yang berasal dari palembang iaitu parameswara di antara tahun 1400 hingga tahun 1403. Maka negeri melaka pun besarlah, lagi dengan makmurnya.

Tingkatan 1 kbsm, sejarah kesultanan melayu melaka menjadi topik awal yang. Faktor inilah yang menjadi daya penarik kepada masyarakat antarabangsa untuk tertumpu di negeri melaka. Maka segala dagang bawah angin dan dagang atas angin sekaliannya datang ke melaka, terlalulah ramainya bandar melaka pada zaman itu. Kesultanan melayu melaka tetapi juga dikongsi oleh ratusan kerajaan melayu yang lain di antaranya kerajaan pasai dan kerajaan johorriau. Melaka memperoleh bekalan lada hitam, emas dan beras dari pasai. Melaka dinamakan sempena pokok melaka yang diguna parameswara untuk berteduh. To add or edit text in a pdf that was made in an office program like excel. Undangundang laut melaka undangundang ini digubal pada zaman kegemilangan kesultanan melayu melaka unsurunsur yang ada dalam undangundang ini tersebar ke negerinegeri johor, perak, pahang dan kedah penyebaran berlaku kerana 4 negeri tersebut jajahan takluk kesultanan melayu melaka yamtuan besar undang. Kekayaan hasil mahsulnya juga menjadi salah satu faktor yang membawa kepada kegemilangan kerajaan melayu melaka. Download free acrobat reader dc software, the only pdf viewer that lets you read, search, print, and interact with virtually any type of pdf file. Kejayaan melaka sebagai pusat perdagangan dan perniagaan dunia tercatat rapi dalam teks sejarah melayu. Assalamualaikumnama saya rahayu mazuin dari 2 al farabi, ini hasil kajian kes sejarah saya saksikanlah.

Kegemilangan dan kemakmuran melaka telah menarik portugis untuk datang dan seterusnya menguasai melaka. Sejarah melaka bermula dengan kedatangan parameswara atau sang nila utama dari temasek singapura untuk mencari penempatan baru. Mimbar di dalam masjid tengkera menunjukkan keindahan senibina islam. Kegemilangan melaka dalam aspek perdagangan dipengaruhi oleh kedudukan geografinya yang terletak di tengahtengah jalan laut perdagangan antarabangsa dan sekali gus berperanan sebagai penyambung pasaran perdagangan utama dunia pada waktu itu, iaitu di antara benua india dengan benua china. Melaka wikipedia bahasa melayu, ensiklopedia bebas. Bukti kejayaan ini terpahat dalam hikayat raja pasai bagi menggambarkan kejayaan pasai, tuhfat al nafis menggambarkan kejayaan riau, hikayat merong mahawangsa bagi menggambarkan kejayaan rajaraja negeri kedah. Muhammad yusoff hashim, kesultanan melayu melaka, kuala lumpur. Hp printers cannot print pdfs from adobe reader windows hp. The malacca sultanate was a malay sultanate centred in the modernday state of malacca. Pada zaman kegemilangannya, kesultanan melayu melaka telah membina satu tradisi politik, ekonomi dan budaya yang kekal diwarisi sehingga kini. Tome pires yang berjudul the sum a oriental of tome pires merupakan. Kejatuhan melaka ke tangan portugis pada tahun 1511 memaksa waris kesultanan melaka berpindah ke johor dan bermula dari situlah mereka meneruskan perjuangan hendak menegakkan semula kedaulatan melaka. Paul michel munoz, early kingdoms of the indonesian archipelago and the malay. Malay political culture on the eve of colonial rule.

291 399 308 1475 502 1303 1215 665 236 1072 888 243 291 1490 689 1287 1560 1241 187 332 1131 632 950 386 876 1549 716 1294 407 254 1144 446 1100 1188 507 115 383 114 89 1371 988 659